DeFi (Decentralized Finance) is ongetwijfeld een modewoord in het huidige financiële systeem, maar er zijn enkele risico’s aan verbonden. Laten we dieper ingaan op de verschillende soorten risico’s in DeFi en hoe we ermee om kunnen gaan.

Gecentraliseerde systemen zoals banken staan ​​al lang aan het roer van de wereldwijde financiële sector. De ongelijkheden in mondiale financiële systemen als reactie op economische ineenstortingen hebben echter voor enorme uitdagingen gezorgd voor het fintech-landschap. Op dit moment is DeFi naar voren gekomen als een van de veelbelovende oplossingen voor het oplossen van problemen met betrekking tot veiligheid en transparantie van transacties en toegankelijkheid van financiële diensten.

Aan de andere kant is het ook belangrijk om de risico’s in DeFi te begrijpen om het potentieel ervan vanuit een neutraal perspectief te ontdekken. De kennis van de risico’s die aan DeFi zijn verbonden, kan een geloofwaardig voordeel opleveren in hun efficiënte gebruik voor verschillende doelen in het fintech-landschap. De volgende bespreking geeft u een gedetailleerde indruk van mogelijke risico’s met betrekking tot DeFi die kunnen helpen bij een betere acceptatie van DeFi-services.

Schrijf u nu in: DeFi online cursus

Verschillende soorten risico’s bij DeFi

De drie veelvoorkomende soorten risico’s van DeFi zijn onder meer financieel risico, procedureel risico en technisch risico. Financieel risico heeft betrekking op mogelijke voordelen van investeringsmogelijkheden en het beheer van de kansen. Financieel risico wordt doorgaans toegeschreven aan een organisatie of aan de risicotolerantie van een individu. Financiële risico’s zijn ook afhankelijk van de doelstellingen van een individu voor het beheer van een succesvolle beleggingsportefeuille.

Technisch risico houdt rechtstreeks verband met hardware- en softwareproblemen van DeFi-producten of -diensten. De procedurele risico’s hebben betrekking op de gebruikers en de methoden die zij volgen voor het gebruik van DeFi-producten of -diensten die de beveiliging in gevaar kunnen brengen. Procedurele risico’s zijn bijna gelijk aan technische risico’s met het verschil in samenhang met eindgebruikers.

Technische risico’s

Technische risico’s bij DeFi komen voornamelijk voort uit de problemen met protocollen, hardware en software. De dreiging van technische risico’s is van het grootste belang, aangezien deze de functionaliteit van het volledige platform in gevaar kunnen brengen. Technische risico’s kunnen afhangen van verschillende factoren, zoals race-omstandigheden, API, gebruiksscenario’s en afhandeling van uitzonderingen, I / O-afhandeling en geheugenveiligheid. Raceconditie leidt er doorgaans toe dat de volgorde die verantwoordelijk is voor de uitkomst van een evenement onbereikbaar wordt.

Geheugenveiligheidsrisico’s wijzen op de factoren geheugenonderbrekingen, toegangsfouten, niet-geïnitialiseerde variabelen en geheugenrisico’s. Het ontbreken van de juiste tests voor gebruiksscenario’s en afhandeling van uitzonderingen kan de gebruikerservaring verstoren. Evenzo belemmert het gebrek aan goede testen en evaluatie van API’s hun functionaliteiten. Technische risico’s als gevolg van I / O-afhandeling tussen apparaten zijn het gevolg van het ontbreken van de juiste tests die in- en uitgangen kwetsbaar maken.

Als de term DeFi nieuw voor je is, doorloop dan eerst de inleiding tot DeFi om te begrijpen wat DeFi is. Hier is de beginnershandleiding voor DeFi.

Slimme contract-, hardware- en softwarerisico’s voor DeFi

De risico’s in DeFi in de technische categorie zijn ook afhankelijk van slimme contracten, software en hardware. Slimme contractrisico’s voor DeFi ontstaan ​​prominent vanwege de rol van slimme contracten bij het mogelijk maken van automatisering. Slimme contracten vertonen ook verschillende kwetsbaarheden die leiden tot technische risico’s voor DeFi.


Slimme contractrisico’s omvatten afhankelijkheid van tijdstempel, front-running, inadequate gasontsteking, integer onder- en overloop, en gedwongen overdracht van ether naar een contract. Met een front-running risico kunnen hackers transacties mempool gebruiken om een ​​niet-inbegrepen blokkering te nemen en de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Risico’s van overloop en onderloop van gehele getallen zijn duidelijk in gevallen waarin de code de waarde van de eenheidsvariabele niet kan beperken tot 2256. Als dit gebeurt, wordt de waarde automatisch teruggezet op nul. Het risico van afhankelijkheid van het tijdstempel ontstaat wanneer mijnwerkers streven naar het wijzigen van het tijdstempel van een blok. Bij de gedwongen overdracht van ether naar een contract is het slimme contract kwetsbaar voor zelfvernietiging. Ontoereikende gasaanvallenrisico’s met betrekking tot slimme contracten weerspiegelen het initiëren van transacties zonder zich te concentreren op de suboproep van transacties.

Hardware risico’s zijn ook belangrijke technische risico’s bij DeFi, vooral met hardware die dient als de basis van de infrastructuur om gedecentraliseerde services uit te voeren. De meest voorkomende hardwarerisico’s met betrekking tot DeFi-systemen zijn onder meer gevoeligheid, stroomproblemen en incompatibiliteit.

De stroomproblemen kunnen resulteren in consistentie van de service of toepassing, terwijl spanningsschommelingen een risico vormen voor de levensduur en prestaties. Gevoeligheidsrisico’s in hardware ontstaan ​​door degradatie, vochtigheid, stof of andere soortgelijke problemen. Incompatibiliteitsrisico’s hardware wijzen op hardwarestuurprogramma’s die de snelheid van het systeem kunnen beperken en extra problemen kunnen veroorzaken.

Softwarerisico’s zijn ook een van de cruciale technische risico’s als het gaat om DeFi. De algemene risico’s voor DeFi-software zijn onder meer Distributed Denial of Service- of DDoS-aanvallen, injectie, ongecontroleerde formaatreeksen en overflow. DDoS is een geloofwaardige vermelding onder technieken om de normale werking van een app of dienst te verstoren.

Injectierisico’s wijzen op het invoeren van kwaadaardige code in DeFi-software met een van de populaire injectierisico’s in de vorm van SQL-injectie voor web-apps. Tekenreeksen met ongecontroleerde opmaak zijn afhankelijk van formulieren en kunnen schadelijke code uitvoeren in een webapp. Overlooprisico’s in DeFi-software zijn duidelijk wanneer bepaalde softwarefuncties worden overgeslagen of op een ongewenste manier worden uitgevoerd.

Controleer ook wat de verschillen zijn tussen DeFi en CeFi, d.w.z. DeFi versus CeFi.

Financiële risico’s verbonden aan deFi

De volgende belangrijke categorie risico’s bij DeFi vestigt de aandacht op financiële risico’s. De financiële risico’s in DeFi geven inzicht in een beter gebruik van DeFi-platforms en -diensten. Ontwikkelaars moeten zich bijvoorbeeld concentreren op het juiste en de financiële risico’s voor klanten verminderen door middel van correct advies en implementatie van aanpassingen in hun DeFi-applicatie..

Financieel risico wijst op het risico om geld te verliezen, en elke gebruiker is verantwoordelijk voor het begrijpen van financiële risico’s door een indruk te krijgen van zijn bereidheid tot beloning en risico. Aan de andere kant zou een onderneming zich concentreren op financieel risico door geldbeheer in evenwicht te brengen op basis van bedrijfsactiviteiten.

Bovendien hangen de financiële risico’s in het geval van overheden af ​​van het beheer en de verdeling van fondsen over verschillende systemen en oplossingen. Het universele karakter van DeFi maakt het een geschikte kandidaat voor alle bovengenoemde gebieden en zorgt tegelijkertijd voor voldoende waardeverbeteringen. Daarom is het redelijk om tools zoals technische analyse en fundamentele analyse te gebruiken voor een beter risicobeheer bij persoonlijke financiën en handelaren en innovators in het DeFi-landschap.

Fundamentele analyse helpt bij het evalueren van de waardepropositie van verschillende investeringen aan de hand van verschillende statistieken en ratio’s. Als gevolg hiervan onthult fundamentele analyse naast de financiële gezondheid ook bedrijfswaarde. Technische analyse gaat verder met de fundamentele analyse met behulp van wiskundige indicatoren, grafieken en patronen om de risico’s met een specifieke investering te begrijpen.

Lees verder: Hoe werkt gedecentraliseerde financiering??

Procedurele risico’s bij DeFi

De laatste vermelding onder de risico’s wijst op procedurele risico’s. Interessant is dat procedurele risico’s voornamelijk gericht zijn op de verschillende beveiligingsrisico’s die door gebruikers aan DeFi-producten en -diensten zijn verbonden. De meest voorkomende beveiligingsrisico’s in DeFi zijn onder meer phishing-aanvallen waarbij een kwaadwillende agent een website of service dupliceert om nietsvermoedende gebruikers ertoe te verleiden hun gevoelige informatie te delen..

Phishing-aanvallen zijn ook mogelijk via e-mails waarin gebruikers een e-mail krijgen die die van serviceproviders weerspiegelt. Zodra de gebruiker op de e-mail klikt, wordt hij doorgestuurd naar een kwaadwillende website. Aan de andere kant kan de phishing-e-mail schadelijke code in de browser uitvoeren om keyloggers toe te voegen aan het systeem van het slachtoffer.

De hacker kan dan gevoelige informatie gebruiken om geld over te maken of illegale transacties uit te voeren zonder medeweten van de gebruiker. Dergelijke phishing-aanvallen zijn algemeen bekend in de cryptocurrency-gemeenschap, waarbij hackers zich voordoen als vertegenwoordigers van een betrokken DeFi-service.

Het begrip van procedurele risico’s in DeFi moet ook geschikt zijn voor andere opmerkelijke procedurele hacks. De risico’s zijn onder meer lokken, pretexting, SIM-swapping, onderwatervissers, tegenprestatie en bumperkleven. Pretexting houdt in dat een hacker zich voordoet als een vertegenwoordiger van een DeFi-service en gebruikers overtuigt om gevoelige informatie te delen. Risico’s voor aas doen zich voor bij ‘aas en wissel’ -methoden voor infectie van een webpagina.

Spearphishing kan een bedreiging vormen voor de hele onderneming, aangezien het zich richt op individuen in de organisatie die het systeem aanvallen. Spear phishing omvat het verkrijgen van systeemtoegang tot elke persoon om de kernfunctionaliteiten en gegevens van het systeem te beheren. Quid Pro Quo-risico’s zijn min of meer hetzelfde als lokken; echter met het verschil dat hackers grote prikkels bieden om slachtoffers te motiveren om te werken volgens hun wensen.

SIM-swapping is een dominant procedureel risico dat bij DeFi wordt aangetroffen, vooral vanwege het gebruik van persoonlijke informatie van gebruikers voor het creëren van een nieuwe SIM van betrokken mobiele serviceproviders. Hackers kunnen de vervalste simkaart gebruiken voor het plegen van illegale activiteiten in naam van de gebruiker. Bumperkleven is een van de dominante risico’s bij DeFi als het gaat om toegang tot echte locaties door een persoon in een superieure positie te misleiden.

Nu lezen: beknopte handleiding voor DeFi

Best practices om met deFi-risico’s om te gaan

De gedetailleerde indruk van de risico’s die aan DeFi zijn verbonden, wijst op de behoefte aan beveiliging van digitale activa. De aanbevelingen en best practices om de risico’s met DeFi te vermijden, kunnen dominante voordelen bieden voor beveiliging en bescherming. Laten we eens kijken naar de belangrijkste tips om met risico’s om te gaan die duidelijk zijn in het DeFi-landschap.

  • Kies voor betrouwbare producten en services

De eerste en belangrijkste aanbeveling om risico’s bij DeFi te vermijden, is het gebruik van vertrouwde producten en diensten. Gebruikers moeten aanbevelingen en recensies over een specifiek DeFi-product of -service zoeken voordat ze het afronden. Neem een ​​stap terug in geval van discrepanties in het vertrouwen met een specifiek DeFi-product of -dienst.

  • Benut de kracht van multi-factor authenticatie

Meervoudige authenticatie is een formidabel hulpmiddel om de veiligheid te garanderen, vooral met verschillende geloofwaardige verificatiemethoden. E-mailbevestiging, tweefactorauthenticatie of authenticatie met meerdere handtekeningen zijn bijvoorbeeld enkele van de bewezen aanbevelingen om deFi-risico’s te vermijden.

  • Laat nooit uw digitale activa zien

Gebruikers moeten altijd afzien van het presenteren van details van hun digitale activa om de aandacht van hackers op hen af ​​te weren. houd uw digitale activa vertrouwelijk, net zoals u andere hoogwaardige persoonlijke gegevens bewaart, en u zult erin slagen de risico’s te vermijden.

  • Beveiliging voor digitale activa

De beveiliging van digitale activa kan een grote rol spelen bij het oplossen van bedreigingen van verschillende risico’s in DeFi. Warme en koude opslag zijn ideale keuzes voor de beveiliging van digitale activa. Hot storage dient als een ideale portemonnee-oplossing voor actieve toegang tot DeFi-services. Aan de andere kant maakt koude opslag offline opslag van digitale activa mogelijk om de aandacht van kwaadwillende agenten te voorkomen.

  • Belang van updates en back-ups

Back-ups en updates zijn ook aanbevolen best practices om de risico’s met betrekking tot DeFi tot een minimum te beperken. Bedrijven introduceren nieuwe updates en patches in DeFi-oplossingen om de beveiliging te verbeteren. Daarom kunnen regelmatige updates van DeFi-software de risico’s van nieuwe kwetsbaarheden wegnemen. Bovendien kunnen back-ups van digitale activa op een andere schijf of in een dagboek zorgen voor een hogere beschikbaarheid van digitale activa.

Als u zich nog steeds afvraagt ​​over de realtime acceptatie van DeFi (Decentralized Finance) door de ondernemingen. Bekijk de Top DeFi-projecten van 2020.

Bottom Line

Tot slot is het duidelijk dat het begrijpen van de DeFi-risico’s de weg vrijmaakt om ze op te lossen. Elke persoon op het gebied van DeFi zou onredelijk zijn om aan te nemen dat DeFi geen risico’s met zich meebrengt. Het accepteren van risico’s met DeFi effent het pad voor een efficiënte acceptatie van DeFi-producten en -diensten.

Op de lange termijn zou DeFi een gangbaar systeem worden voor toegang tot financiële diensten. Zo kunnen persoonlijke investeerders, ondernemingen en overheden meer te weten komen over de efficiëntie van DeFi door een indruk te krijgen van de bijbehorende risico’s. Begin nu met het ontdekken van meer over DeFi met DeFi-training om het effectieve gebruik ervan te bevorderen.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me