Geef snel veilige en aanpasbare middelen uit

snel veilige en aanpasbare middelen uitgeven

Het probleem

De uitgifte van activa is tegenwoordig een langzaam en complex proces waarbij meerdere tussenpersonen betrokken zijn. Verouderde systemen zorgen ervoor dat instellingen traag reageren op de steeds veranderende eisen van beleggers en de steeds strengere financiële regelgeving.

De oplossing

Codefi stroomlijnt het volledige proces voor de uitgifte van activa en het levenscyclusbeheer. We bieden de snelle, veilige en aanpasbare uitgifte van digitale activa, volledig gecodeerd en geautomatiseerd met de rechten en plichten van investeerders, en ook nalevingskenmerken.

De digitalisering van zowel traditionele effecten als nieuwe financiële instrumenten maakt het mogelijk om een ​​breder scala aan activa te gelde te maken. Aanpasbare uitgifte en snelle time-to-market stellen uitgevende instellingen in staat om de kenmerken van digitale activa rechtstreeks af te stemmen op de eisen van beleggers. Deze verbeteringen, gecombineerd met gefractioneerd eigendom en lagere operationele kosten, geven aanleiding tot verschillende baanbrekende voordelen. Het meest opvallend is dat het de toegang tot een bredere markt van potentiële investeerders verruimt, de marktomvang vergroot en robuuste liquiditeit aanmoedigt. Het vergroot kansen op de secundaire markt, vermindert het tegenpartijrisico aanzienlijk, verhoogt de snelheid van het financieringsproces en maakt kapitaal vrij tegen lagere kosten.


Lees meer over het partnerschap van Mata Capital met Codefi om drie fondsen ter waarde van in totaal € 350 miljoen te symboliseren →

Automatiseer compliance op wereldwijde markten

automatiseer compliance op wereldwijde markten

Het probleem

De vereisten voor compliance en regelgevende rapportage zijn aanzienlijk aangescherpt om gelijke tred te houden met het tempo van financiële innovatie. Traditioneel vertrouwen bedrijven op maandelijkse of driemaandelijkse handmatige audits die inefficiënt zijn en vatbaar voor menselijke fouten, manipulatie en fraude. Bedrijven die internationaal actief zijn, vinden het bovendien een uitdaging om te voldoen aan de veranderende regelgeving in meerdere rechtsgebieden.

De oplossing

Codefi geeft digitale activa uit op een onveranderlijk grootboek, met ingebouwde nalevingsfuncties en geautomatiseerde realtime transactiemonitoring. We creëren digitale activa die zich vergelijkbaar gedragen met bestaande activaklassen met code die is gemodelleerd naar traditionele effectenwetgeving, en we programmeren nalevingsattributen om te voldoen aan specifieke voorschriften volgens de beoogde geografische spreiding. Ons platform kan machtigingen verlenen aan toezichthouders, waardoor realtime overzicht van activa en netwerkactiviteiten mogelijk is. Conforme digitale activa met het gedrag van conventionele activamodellen en transparante rapportage aan relevante belanghebbenden verminderen de onzekerheid van investeerders en regelgevers en helpen goedkeuring en acceptatie te bevorderen.

Beheer de volledige levenscyclus van activa op één platform

beheer de volledige levenscyclus van activa op één platform

Het probleem

Traditionele fondsabonnementen en asset lifecycle management zijn afhankelijk van complexe, handmatige, papieren processen waarbij een handvol tussenpersonen betrokken is. Deze processen zijn vatbaar voor menselijke fouten, gegevensmanipulatie en fraude, en vinden vaak plaats in silo’s, waardoor frequente gegevensafstemming nodig is. Een gebroken fondsbeheer resulteert in oplopende kosten, hoge abonnementskosten en een slechte ervaring voor beleggers.

De oplossing

Codefi digitaliseert gebeurtenissen in de beveiligingslevenscyclus op één platform. Het behoudt één enkele bron van waarheid voor alle platformactiviteiten en vergemakkelijkt de toegankelijkheid van gegevens, waardoor handmatige afstemming overbodig wordt. Dit optimaliseert een volledig scala aan bedrijfshandelingen, van dividend en stemmen bij volmacht tot splitsingen, uitgifte van rechten en warrants, overnames en omruilingen – wat de ervaring van de belegger vereenvoudigt..

De volledig digitale levenscyclus vergemakkelijkt netwerkbeheer, verbetert de relaties met investeerders en maakt realtime cap-table-beheer mogelijk. De gecodeerde bedrijfslogica vermindert menselijke fouten, elimineert de behoefte aan assetonderhoud door derden, verbetert de efficiëntie aanzienlijk en verlaagt de kosten.

Distribueer digitale activa rechtstreeks naar investeerders

distribueer digitale activa rechtstreeks onder investeerders

Het probleem

Bij uitgifte vertrouwen beleggingsondernemingen traditioneel op banken, makelaars en andere tussenpersonen om hun producten te distribueren. Dit brengt kosten voor tussenpersonen met zich mee en bevordert een verwijderde relatie met investeerders, waardoor het vermogen van een bedrijf om de ervaring van investeerders te beheren wordt beperkt..

De oplossing

Codefi maakt directe activadistributie op zijn digitale activamarkt mogelijk. We brengen emittenten rechtstreeks in contact met beleggers en faciliteren peer-to-peer-markten, waardoor kansen op secundaire markten worden gecreëerd en meer liquiditeit wordt bevorderd. We stellen beleggingsondernemingen in staat controle te nemen over de gehele waardeketen van vermogensbeheer en elimineren kosten voor overdrachten, vermogensbeheer en proxy-administratiekosten in het proces.

Transactie met realtime afwikkeling

afhandelen met realtime afwikkeling

Het probleem

Clearing- en afwikkelingscycli kunnen tot drie werkdagen vanaf de transactiedatum duren, waarbij meerdere tussenpersonen worden gepasseerd met gebruikmaking van silo-systemen. Dit zorgt voor vertragingen in de betaling bij belanghebbenden en heeft invloed op de cashflow.

De oplossing

Blockchain elimineert de noodzaak voor tussenpersonen zoals transfer- en betalingsagenten, centrale verrekenkantoren en centrale waarborgsommen, waardoor bijna realtime afwikkeling mogelijk wordt en T + 0 werkelijkheid wordt. Accenture schatte onlangs dat de wereldwijde financiële sector dat zou kunnen bespaar tot $ 10 miljard door blockchain te gebruiken om clearing en afwikkeling op te slaan en te verwerken.

Upgrade de datakwaliteit voor assetonderhoud

upgrade datakwaliteit voor asset service

Het probleem

Bewaarders vertrouwen momenteel op een aantal bronnen om nauwkeurige veiligheidsreferenties en fundamentele referentiegegevens van activa te verstrekken die aansluiten bij veranderingen als gevolg van bedrijfshandelingen en bijbehorende gebeurtenissen. Hiervoor moeten bewaarders premiekosten betalen en eraan werken om informatie te standaardiseren die van cruciaal belang is voor bijna elk groot systeem en proces in de branche.

De oplossing

Blockchain transformeert de manier waarop digitale activagegevens worden verzameld, gevalideerd, bijgewerkt en onderhouden, door een enkele bron van waarheid te bieden die de noodzaak voor gegevensafstemming overbodig maakt. We leveren vertrouwde, machinaal leesbare datasets die bedrijfskritische processen en analyses uitvoeren. Dit stroomlijnt het opschonen en gebruiken van gegevens, verlaagt de kosten en vergemakkelijkt de ervaring van emittenten, investeerders, bewaarders en andere belanghebbenden.

Voordelen van Blockchain in Asset Management

Bredere inkomsten genereren met activa

Bredere inkomsten genereren met activa

Asset-tokenization kan worden toegepast op zowel traditionele effecten als nieuwe financiële instrumenten, waardoor soorten activa onder beheer toenemen.

Producten afgestemd op de marktvraag

Producten afgestemd op de marktvraag

Activa kunnen worden aangepast om aan specifieke beleggersvereisten te voldoen, en langzame afwikkelende financiële producten kunnen worden geherstructureerd om beter aan te passen aan de veranderende vraag. 

Bredere markttoegang en lagere risico's

Bredere markttoegang en lagere risico’s

Gefractioneerd eigendom, wereldwijde distributie en de lagere uitgiftekosten zorgen ervoor dat betaalbare activa toegankelijk zijn voor grotere beleggerspools. 

Verhoogde kansen op de secundaire markt

Verhoogde kansen op de secundaire markt

Verhoogde connectiviteit tussen digitale activa en bijbehorende netwerken vergroot de kansen op de secundaire markt en verbetert het liquiditeitspotentieel.

Onmiddellijke verwerking en afwikkeling na de transactie

Onmiddellijke verwerking en afwikkeling na de handel

Blockchain activeert onmiddellijke verandering in eigendomsregistraties, regeling van overdracht en verrekening van fondsen.

Procesefficiëntie en lagere kosten

Procesefficiëntie en lagere kosten

Slimme contracten automatiseren processen voor activabeheer, waaronder compliance, KYC / AML, registeronderhoud, betalingsafwikkeling, transactiemonitoring en rapportage. Dit levert een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op.

Ontdek Blockchain-oplossingen voor onroerend goed

Maak gebruik van blockchain om de kansen te ontgrendelen die worden gecreëerd door digitale activa van onroerend goed. Werk samen met ConsenSys om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen, de onderliggende activiteiten van onroerend goed te verbeteren, kosten te verlagen, datasilo’s te minimaliseren en de transparantie te vergroten.

VerkenOntdek Blockchain-oplossingen voor onroerend goedcodefi activa bg

ConsenSys Codefi

De complete blockchain-applicatiesuite voor digitaal activabeheer

Met Codefi kunnen vermogensbeheerders de levenscyclus van digitale activa, bijbehorende markten en digitale financiële instrumenten op geautoriseerde blockchain-netwerken creëren, uitgeven en beheren.

  • Maak financiële producten die momenteel niet zijn gesecuritiseerd, inclusief crediteuren, facturen en servicecontracten voor leveranciers. Bouw voort op de connectiviteit tussen volledig gedigitaliseerde activa om nieuwe financiële producten en diensten te vormen.
  • Beter voldoen aan de eisen van investeerders en markten door langzame afwikkelende financiële producten te herstructureren en de uitgifte van activa rechtstreeks aan te passen aan de specificaties van de investeerder.
  • Ontgrendel liquiditeit door snelle en veilige peer-to-peer-overdracht van activa mogelijk te maken om de kansen op de secundaire markt uit te breiden en meer investeerders naar uw netwerk te trekken.
  • Krijg toegang tot wereldwijde markten, verbreed uw investeerdersbasis, en het vergaren van meer gediversifieerde activa onder beheer met internationale distributiemogelijkheden.
  • Bereik optimaal operationele efficiëntie en kosten verlagen met geautomatiseerde processen en een gedistribueerde en gemeenschappelijke marktinfrastructuur.
Meer informatie over Codefi’s platform voor digitale activa →

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me